Стратегічним напрямком роботи лікувального відділу ТДМУ є доведення виконання лікувально-профілактичної роботи професорсько-викладацьким складом клінічних кафедр до європейських і загальносвітових рівнів та стандартів.

Завданнями лікувального відділу є:

- виконання державних програм з питань лікувально-профілактичної роботи;

- контроль за виконанням рішень колегії МОЗ України, підготовка матеріалів у МОЗ України;

- координація діяльності між ректоратом університету та Департаментом охорони здоров’я Тернопільської обласної держадміністрації та відділом охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради ;

- співпраця з закладами практичної охорони здоров’я обласного, міського та районних підпорядкувань;

- координацію діяльності між ректоратом та головними лікарями медичних закладів міста і області;

- встановлення та підтримання зв’язків з навчальними закладами, науково-дослідними та іншими установами, організаціями, підприємствами, в т. ч. зарубіжних країн, з метою підвищення ефективності роботи університету з питань лікувально-профілактичної роботи;

- активне впровадження передових наукових технологій і розробок в лікувально-профілактичному процесі;

- атестація професорсько-викладацького складу клінічних кафедр на лікарську кваліфікаційну категорію.

- проведення особистого підвищення кваліфікації або перепідготовки професорсько-викладацького складу;

- активне використання засобів щодо удосконалення управління, зміцнення договірної, трудової дисципліни, фінансового становища університету з питань лікувальної роботи;

- проведення регулярного контролю і оцінки лікувальної роботи професорсько-викладацького складу клінічних кафедр;

- аналіз і розв’язування конфліктних ситуацій (у випадку їх виникнення) між адміністрацією лікарень і керівництвом клінічних кафедр медичного університету;

- організацію і контроль з надання консультативно-лікувальної допомоги студентам і працівникам фахівцями університету на бюджетній і госпрозрахунковій основі.

- організація та проведення профілактичних оглядів студентів та працівників ТДМУ;

- організація та контроль за роботою Тернопільської університетської лікарні.

- організація роботи навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги в сільській місцевості Тернопільської області.