ЗАПОРОЖАН Степан Йосипович

доктор медичних наук, професор

проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи

zaporozhan@tdmu.edu.ua

ПИЛИПКО Наталія Михайлівна

провідний фахівець лікувального відділу 

medicaldepartment@tdmu.edu.ua