Діяльність лікувального відділу направлена на:

- контроль за виконанням рішень колегії МОЗ України, підготовка матеріалів у МОЗ України;

- адаптація лікувально-профілактичної роботи професорсько-викладацьким складом клінічних кафедр до європейських і загальносвітових рівнів та стандартів.

- координація діяльності між ректоратом закладу вищої освіти та Департаментом  охорони здоров’я Тернопільської обласної держадміністрації та відділом охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради;

- координація діяльності між ректоратом закладу вищої освіти та генеральними директорами ЗОЗ міста і області в яких розташовані клінічні бази університету;

- встановлення та підтримання зв’язків з навчальними закладами, науково-дослідними та іншими установами, організаціями, підприємствами, в т. ч. зарубіжних країн, з метою обміну досвідом та підвищення ефективності роботи університету з питань лікувально-профілактичної роботи;

- активне впровадження сучасних наукових технологій і методів в лікувально-профілактичному процесі професорсько-викладацьким складом клінічних кафедр;

- збір, аналіз, та підготовка атестаційних справ професорсько-викладацького складу клінічних кафедр на лікарську кваліфікаційну категорію згідно чинного законодавства;

- контроль підвищення кваліфікації або перепідготовки професорсько-викладацького складу клінічних кафедр;

- проведення регулярного контролю і оцінки лікувальної роботи професорсько-викладацького складу клінічних кафедр;

- аналіз і розв’язування конфліктних ситуацій (у випадку їх виникнення) між адміністрацією лікарень і керівництвом клінічних кафедр медичного університету;

- організація і контроль з надання консультативно-лікувальної допомоги студентам і працівникам фахівцями університету;

- організація та проведення профілактичних оглядів студентів та працівників університету;

- організація та проведення вакцинації працівників університету від найбільш розповсюджених гострих респіраторних захворювань;

- організація роботи виїзних спеціальних консультативно-діагностичних бригад із числа професорсько-викладацького складу в районні центри області та міста;

- лабораторно-інструментальне обстеження пацієнтів, що перенесли COVID-19;

- активне використання засобів щодо удосконалення управління, зміцнення договірної, трудової дисципліни, фінансового становища університету з питань лікувальної роботи.